PREMIUM KARRIERECOACHING


Afklaring – målsætning – implementering

Ofte er man ikke ret langt fra sin ønskeposition. Sæt turbo på processen og realiser dine ambitioner.

Vi vil bl.a. arbejde intensivt med:
 • Værdiafklaring
 • Kompetenceafklaring
 • Strategi & målsætning
 • Implementering af fremadrettede processer
 • Opfølgning og commitment
 • Træning i det Personlige Lederskab
BREAKTHROUGH COACHING


Lever du dit liv for at vinde, eller blot for ikke at tabe?

Coach2leaderships Internationalt Certificerede coaches sætter skarpt på netop dig og de valg, du træffer for dit liv.

Vi vil bl.a. arbejde intensivt med:
 • På hvilke grundlag (værdier) og refleksioner dine beslutninger hviler
 • Hvem som sætter agendaen for det liv du lever
 • Om du honorer dit potentiale, eller blot lader dig nøjes med
 • Hvilke vigtige beslutninger du endnu ikke har truffet, og hvilken indflydelse det har på det liv
En Executive Pakke indeholder:
 • Executive Karrierecoaching
 • Træning i det Personlige Lederskab
 • Ledersparring
 • Kompetenceafklaring
 • Strategiplanlægning
 • Træning i det personlige interview
 • Samtaletræning med en professionel bestyrelse
 • Forhandlingsteknik
 • Præsentations- og Kommunikationstræning
 • Elevator pitch
 • Headhunter approach
 • Headhunter netværk
 • Træning i numeriske, logiske og personlige testredskaber
 • Udarbejdelse af Certificeret Insights Discovery Personlighedsanalyse
 • Fokustræning og afstresning via Leadership Mindfulness
 • LinkedIn optimering
 • Online Personel Marketing
 • Optimering af CV og Cover Letter
EXECUTIVE OUTPLACEMENT


Coach2leaderships Executive Outplacement forløb er et individuelt 360 grader skræddersyet program uden tidsbegrænsning, som kun har et formål. At få kandidaten tilbage i en ønskestilling. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte og tilpasser forløbet, så det giver den optimale personlige værdi i processen samt et maksimalt tilfredsstillende resultat. Coach2leadership tilbyder en eksklusiv pakke, leveret af nogle af landets dygtigste konsulenter på markedet, indenfor hver deres speciale.

Outplacement forløbets vigtigste mission er, at hjælpe til med, at få afklaret kandidaten og få implementeret de nødvendige strategier der medfører, mest mulig turbo i processen mod nye udfordringer. Coach2leadership følger kandidaten fra dag ét og til kandidaten har landet en ny stilling.

Vi følger endvidere kandidaten de første 6 måneder i sin nye stilling, så kandidaten kan trække på vores ekspertise, med henblik på, at profilere sig så stærkt som overhovedet muligt i sin nye organisation.

Vi afklarer i vores komplekse interviews bl.a.:
 • Solid indsigt i faglige og personlige styrker og svagheder
 • Vision og mission
 • Motivation og match
 • Konflikthåndtering
 • Elevator pitch
 • Kunsten at sælge sig selv
 • Lønforhandling / Forhandlingsteknik
 • Nevøsitets management / Defokusering
 • Performancebevidsthed
 • Kropssprog og spejling

Bemærk:

- Interviewtræning kan blive filmet efter ønske.
- Interviewtræning tilbydes også på engelsk.
INTERVIEWTRÆNING FOR LEDERE


Få erfaringerne før det for alvor gælder og fremstå, som den bedste version af dig selv!

Bliv den bedste version af dig selv og forøg chancerne for at vinde interviewet betragteligt.

Når de faglige kompetencer er på plads, vindes interviewet på ”personligheden”. I den optik, er det vigtigt at øge bevidstheden om og beslutte sig for, hvilke sider af sig selv man skal fremhæve.

Det gode interview handler om at finde balancen mellem at give så sandfærdigt og helhedsorienteret et indtryk af sin personlighed og faglige kompetencer, samtidig med diskret at få ”skærmet af” for en række af de samtaleemner, som ikke bidrager positivt i den samlede vurdering.

Vi vil i samarbejde udvikle en personlig strategi, så man kommer til at fremstå så stærk og kompetent som overhovedet muligt. Man vil blive rustet med en stærk mental indstilling, og vil blive afklaret indenfor en række af de mest centrale problematikker og oftest stillede spørgsmål. Man vil gennem vores træningsforløb få vigtig læring og erfaring, og vil dermed være et skridt foran dine konkurrenter, når det virkelig gælder.

PRÆSENTATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTRÆNING FOR LEDERE


At kunne beherske Præsentations og Performancedisciplinen på højeste professionelle niveau kræver praktisk træning og teoretisk læring.

Man vil på Præsentations og Kommunikationsteknik kurset blive udfordret på sin komfort zone, gennem konfrontation med sine største individuelle udfordringer i disciplinen, samt få styrket allerede eksisterende kompetencer.

Kursets vægtning er 20 % teori og 80 % praktisk træning, med dybdegående personlig feedback og optagelse på dvd, hvis dette ønskes.

Blandt andet vil vi træne og bevidstgøre:
 • Retoriske appelformer
 • Storytelling
 • Overforberedelse og understrukturering
 • Nervøsitets management – defokusering
 • Bullionterning princippet – effektfuld forenkling af kommunikationen
 • Pausens direkte proportionelle effekt på værdien af budskabet
 • Kropssproget – stemmebrugen – brugen af rummet
For derigennem at styrke den enkeltes evne til:
 • At brænde maksimalt igennem med sit budskab
 • At lande pointerne med mest mulig impact
 • At styrke evnen til at beherske sin nervøsitet og konvertere den til fokus og nærvær
 • At være mentalt forberedt på det uventede og styrke evnen til at gribe nuet, og bruge det proaktivt som en ressource
 • At inddrage og engagere sit publikum i det reflektoriske rum
 • At se den skarpe, vedkommende og ofte uventede vinkel på materialet, så præsentationen bliver så vedkommende, interessant og præcis som mulig

Brug Præsentations og Kommunikationstræning til at få formuleret og inkorporeret virksomhedens strategi hos den enkelte leder:

Ved at bruge dele af virksomhedens strategi, som udgangspunkt for de individuelle præsentationer, får den enkelte leder formuleret sin egen forståelse af strategien, og derigennem delt sit subjektive perspektiv med de andre ledere i organisationen.

Dette kan være en enestående mulighed for at få samlet forskellige perspektiver på, og opfattelser af, hvad, som i teorien burde være en fælles opfattet og forankret mission.

Endvidere vil feedbackprocessen, efter hver præsentation, bidrage konstruktivt til at få videreudviklet et fælles sprog i virksomheden.

Præsentations og Kommunikationstræning, bliver derigennem et koncept, som på flere niveauer, er med til at samle enderne og skabe et fælles fokus, for virksomheden.

Igennem træningen lærer deltagerne:
 • At foretage de rette forberedelser
 • At benytte den rette spørgeteknik
 • At imødegå unfair argumenter og beskidte tricks
 • At bevare overblikket og styringen fra først til sidst
 • At strukturere sine indrømmelser mest hensigtsmæssigt
 • At undgå standpunktsargumentationer og i stedet fokusere på objektive kriterier
 • At øge bevidstheden om den relationelle værdi, der som oftest afføder det bedste forhandlingsmæssige resultat
FORHANDLINGSTEKNIK


Forhandlingsteknik for virksomheder

Vi forhandler alle mange gange hver eneste dag. Nogle gange opnår vi de resultater vi ønsker, andre gange ikke. Den succesrige forhandler, der kender de bagvedliggende værktøjer og mekanismer, har en væsentlig større chance for succes.

Fokus i forløbet er rettet mod konkrete praktiske værktøjer. Værktøjer, der virker i den virkelige verden, uanset emne, kultur eller baggrund. Værktøjer, som alle kan lære at mestre.

Deltagere er primært personer, der benytter forhandlingsteknik i deres professionelle virke:
 • Account Managers
 • Advokater
 • Marketing-, Salgs-, Indkøbs- og HR-ansvarlige
 • Projekt-, Afdelings- og Offentlige ledere
Træningen kan foregå som standard kursus over én dag. Eller som standard kursus over to dage. Eller som et individuelt tilpasset program, skræddersyet til den enkelte virksomheds præcise behov.

Forhandlingsteknik Outplacement
Når man er i et outplacement forløb er man i en følsom situation. Har man de nødvendige kompetencer? Kommunikerer man på en troværdig og stærk måde? Hvordan forbereder man bedst en lønforhandling? Vi tilbyder at opkvalificere den enkelte leder både med personlige træningsforløb i diverse forhandlings situationer, samt lønforhandlinger og lønpakker

Endelig tilbydes at vurdere den enkelte persons styrker og svagheder i kommunikations-processen, da denne er en central del af et hvilket som helst forhandlingsforløb.
Igennem træningen af mental trænings teknikkerne får du:
 • Øget koncentration og bedre fokus
 • Bedre performance og øget robusthed
 • Kontrol over egne følelser og tankemønstre
 • Større overblik i form af mental skarphed og opmærksomhed
 • Større nærvær og en øget evne til at nyde nuet
MINDFULNESS LEADERSHIP


Mindfulness Leadership for virksomheder

Mindfulness Leadership er et mental træningsprogram for ledere og deres medarbejdere. Mentaltræningsprogrammet er et af de absolut mest effektive på det globale marked og det skaber synlige resultater på bundlinjen, reducerer sygefraværet og skaber en vedholdende arbejdsglæde. I Mindfulness Leadership programmet tilbyder vi dig enkle og meget effektive teknikker, der øger dit fokus og opmærksomhed i lederrollen.

Mindfulness er et stadie af at opleve du er bevidst tilstede og fokuseret i dit arbejde og i samværet med andre. Bevidst omkring dig selv og din egen adfærd, samt bevidst omkring relationen til andre mennesker. Ledere der er Mindful er generelt bedre ledere. I den forstand at de er mere effektive i at motivere andre, og hjælpe dem med at opnå de ønskede mål, i et roligt og fokuseret tempo, der skaber balance og arbejdsglæde, frem for stress. Generelt bliver du, som leder, bedre til at træne din hjerne og udvikle en stærkere koncentrations- og fokuseringsevne. På den måde kan du få kontrollen over dine egne følelser og tankemønstre, som i sidste ende er afgørende for, at du kan få succes som leder.

Mindfulness Leadership Outplacement
Mindfulness Leadership’s mentaltræningsteknikker kan være et uvurderligt redskab i et outplacement forløb, hvor noget af det vigtigste er at holde sig ”mentalt ovenpå”, og bevare den gode energi og troen på, at det ønskede mål opnåes. Her tilbyder vi værktøjer, som kan hjælpe dig og dine medarbejdere til at bibeholde livsglæden, holde fokus, og bevare motivationen. Mentaltræningsteknikkerne kan være meget effektfulde i forhold til at øge selvindsigten, og selv tage førertrøjen på i det fremtidige karriereforløb. Ved at arbejde med koncentrations- og fokusevnen, kan den enkelte selv lære at bevare den indre ro, og genfinde eller bibeholde troen på succes.
OM OS
ANDRÉ BABIKIAN, PARTNER

André arbejder internationalt, som Executive Coach og Ledertræner for bl.a. TNM Coaching Group.

André har coachet en lang række internationale mellem- og topledere, samt trænet dem i Præsentations- og Kommunikationsteknik, interview træning og Personlig Ledelse.

André er Internationalt ICF Certificeret Coach fra CTI i London (CPCC), og i gang med en Coach Master uddannelse fra CCC i København.

Derudover har André en baggrund som freelance skuespiller gennem 10 år med bl.a. en af hovedrollerne som ”Jonas Goldsmidt” i DR’s Livvagterne på CV´et.

JAN LINDEGAARD, PARTNER

Jan Lindegaard har igennem 10 år været Koncern Indkøbsdirektør i ISS Global A/S.

Jan Lindegaard har forhandlet aftaler der spænder over få tusinde til adskillige milliarder kroner, i mere end 38 lande over hele verden. Han er dermed en af landets mest erfarne ledere inden for handel, indkøb og forhandling. Blandt Jans resultater tæller indkøbsbesparelser på mere end 100 mio. kr., tilpasning af en organisation med adskillige hundrede mand, og reduktion af fejlrater samt opbygning af kompetencer.

Jan er uddannet Civiløkonom, HD Logistik, HD i Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School og videreuddannet blandt andet fra IMD i Schweiz. Jan Lindegaard har desuden haft adskillige ledende stillinger i handels-, produktions- og servicevirksomheder.

I løbet af Jans karriere har han i særdeleshed opnået en organisationsforståelse og en ansvarsbevidsthed i forhandling og samarbejde med andre parter, både internt og eksternt. Omfattende aftaler har omfattende konsekvenser for alle parter – især hvis de ikke bliver indfriet. Derfor har Jan en stor ansvarsbevidsthed og kvalitetssans, som også kommer til udtryk i hans foredrag og arbejde som foredragsholder.

Jan Lindegaard giver konkrete og erfaringsbaserede forslag til forhandling, samarbejde, konfliktløsning og salg.
RIKKE ØSTERGAARD, PARTNER

Rikke arbejder til dagligt som foredragsholder og underviser, og fører mange danske og internationale erhvervsledere igennem sine mentaltræningskurser. Derudover arbejder Rikke som coach og mentaltræner i Mindfulness Leadership programmerne, hvor fokus er på koncentration- og fokustræning, stressmanagement, konfliktløsning og arbejds- og livsglæde.

Rikke er specialiseret i Mindfulness fra University of Sydney, og er uddannet Sociolog fra Københavns Universitet. Derudover er Rikke uddannet Coach og Meditationslærer, og deltager løbende på mange Mindfulness-retreats i Himalaya bjergene, og andre steder i verden. Hendes fokus er i den Buddhistiske ”Zen” tradition, og med de urgamle redskaber hjælper hun dagligt mange ledere og deres medarbejdere med at tackle de mange krav, det moderne individ skal forholde sig til.

Rikke kan få mennesker til at flytte sig, og få det optimale frem i dem hun arbejder med. Rikke kombinerer sine sociologisk/psykologiske viden med en dyb indsigt i erhvervslivet, og får skabt en synergi mellem mentaltræning, autenticitet og high-performance.
PETER MANGAARD, PARTNER

Peter har de sidste 7 år arbejdet med Executive Search og Executive Coaching på internationalt niveau, og har rekrutteret hundredvis af specialister, mellem- og topledere til danske og internationale virksomheder.

Peter har en uddannelsesmæssig baggrund fra Copenhagen Business School indenfor Erhvervsøkonomi og Human Ressource Management. Derudover har Peter flere coachinguddannelser og certificeringer i en række test- og personprofilværktøjer bag sig.

Peter har en unik indsigt i, hvad der skal til for at komme igennem nåleøjet ”fra den anden side af bordet”, og kan bidrage med skarpe iagttagelser på, hvordan du bliver opfattet i en rekrutteringsproces.


KONTAKT


coach2leadership@gmail.com

+45 26 13 68 46

Coach2leadership Nr. Søgade 27A, 1370 København K, (+45) 2613 6846, coach2leadership@gmail.com
Programming and design by dedic8 © all rights reserved